Fotograf Gallery

My name is Red Herring
— The end of 3rd episode (S1.E3)

pátek 13. dubna od 18 hodin

Přivlastněním si atributů seriálového vyprávění Jansa klade past (sám na sebe?) v podobě očekávání návaznosti a vnitřní konzistence. Podobně tomu je u důrazů na (neo- či kvazi-) mytologický rozměr napsaných charakterů a vyprávění. Aluzí chrámového narthexu s minimalistickým mobiliářem, který upomíná obchodní regály, ale zároveň dýchá rytmem barevných světel, zesiluje atmosféru blížící se obchodně-spirituální (trans)akce, v níž ďábelská nabídka vychází vstříc poptávce po skills, které nám umožní prožít alespoň kousek života bez pocitu ponížení. Ale co když to všechno je také klauniáda, seriál je seriálem pouze díky přesazování rostliny, která ovšem má ten dar zakořenit v jakýchkoliv podmínkách, mýtus je libovolnou hrou, jejíž pravidla lze obměňovat podle okamžitých požadavků, a skills jsou pouze berlemi pro všechny beznohé a bezruké, kteří neumějí předložit alternativu k silovým řešením „společných záležitostí“. Pohyb v ambivalentní unikavosti a nedůvěryhodnosti je však důvodem ptát se, kdo tedy vlastně je Red Herring.

Jiří Ptáček

Komentovaná prohlídka a dernisáž proběhne za účasti autora a kurátora výstavy Jiřího Ptáčka.

fb

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.