Fotograf Gallery

Ivars Gravlejs
— Fotogram s živým kaprem

21. 12. 2015

Akce Ivarse Gravlejse na vánočním večírku Fotograf07 ve Fotograf Gallery.

— Fotogram s živým kaprem / Photogram with a live carp