Fotograf Gallery

Ivars Gravlejs
— Fotogram s živým kaprem

21. 12. 2015

Akce Ivarse Gravlejse na vánočním večírku Fotograf07 ve Fotograf Gallery.

— Fotogram s živým kaprem / Photogram with a live carp

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.