Fotograf Gallery

Erik Vilím
— Ach, ty teorie

úterý 17. prosince od 18 hodin

V současném diskurzu o umění dochází k neustálému střídání tzv. „obratů“. Pohyb probíhá směrem od objektu (Object-Oriented Ontology) k subjektu (Emo-Romantic Turn), jindy od minulosti (Ethnographic Turn) k budoucnosti (Speculative Turn). Neustálé „přechylování“ jazyka umělecké kritiky odráží dnešní stav teorie umění. Erik Vilím se ve své přednášce pokusí o popis intelektuální země (Wolfgang Iser) teorie umění a jejích důsledků na stav umělecké kritiky. Na tomto základě se bude snažit kriticky vyjádřit k tezím vlastní disertační práce.

Erik Vilím (*1990) je estetik a kurátor. V letech 2017 až 2019 absolvoval doktorandské studium na Ústavu literární a umělecké komunikace na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Jeho závěrečná práce nesla název Meditatívnosť výrazu vo vizuálnom umení. Už během studia připravoval samostatné a skupinové výstavy a současně pracoval jako asistent v galerii Zahorian & Van Espen. V roce 2018 připravil (spolu s Marií Janusovou) výstavu #OK XII. Trienále malého objektu a kresby v Banské Štiavnici. V současnosti organizuje diskusní formát talking art heads v Kunsthalle Bratislava, který je zaměřen na prezentaci tvorby umělců a umělkyň nejmladší generace. Působí zde také jako manažer edičních projektů v Kunsthalle Bratislava.

Jeho přednáška se uskutečňuje v době studijního pobytu v Praze, kam přijel na základě udělení Fotograf Residency pro kurátory / kurátorky a umělce / umělkyně ze zemí Visegrádské čtyřky a Gruzie.

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.