Fotograf Gallery

Distant Nature


Kurátorka: Katarína Balúnová

„Kdy jsme dostali ten zvláštní nápad, že příroda – narozdíl od kultury – je ahistorická a nadčasová? Jsme příliš ohromení naší vlastní moudrostí a sebevědomím… Musíme už si před spaním konečně přestat vyprávět ten stejný starý antropocentrický příběh.“

— Steven Shaviro

Vystavující: Jiří Černický (CZ), Anton Čierny (SK), Josef Dabernig (AT), Endre Koronczi (HU), Oto Hudec (SK), Richard Kitta (SK), Šárka Koudelová (CZ), Zuzana Križalkovičová (SK), Jan Pfeiffer (CZ), Plateauresidue (SI), Dejan Radovanovic (RS), Oliver Ressler (AT), Pavla Sceranková (CZ), Svetlana Spirina (RU), Magda Tothova (DE), Moira Zoitl & Sajan Mani (AT, IN), Vanessa White (AU)

Jaký je náš vztah k přírodě? Koncept přírody je notoricky nejednoznačný, návrat do přírody v mnoha ohledech problematický, a na otázku, do jaké míry chránit přírodu před námi, kteří jsme její součástí, není jednoduché odpovědět. Interpretace a obnovení našeho vztahu k přírodě přitom souvisí s hospodářskými, sociálními, politickými a kulturními změnami v čase.

Historik Lynn White v často citovaném eseji o historických kořenech environmentální krize tvrdí, že za nadměrným využíváním přírody stojí ty prvky židovsko-kresťanského myšlení, které udržují nadřazenost lidstva nad všemi ostatními formami života na Zemi a popisují všechnu přírodu jako stvořenou k svévolnému použití. Současná inklinace k přírodě je pak jedním z důsledků kolapsu západní metafyziky. Tato nová situace přináší osvobození, zároveň však vyvolává pochybnosti o normativních rámcích našich společností. Dnešní tendencí je hledání symbiózy s přírodou namísto nadvlády a kontroly.

Kritiku našeho dominantního postavení nad přírodou a / nebo (negativního) vlivu sociálně-politického a technologického vývoje na životní prostředí obsahují práce umělců Antona Čierného, Endre Koroncziho, Oto Hudece, Plateauresidue, Olivera Resslera a Magdy Tothové, zatímco Jiří Černický, Richard Kitta, Jan Pfeiffer a Dejan Radovanovic zaznamenávají tyto vlivy bez toho, aby situaci hodnotili. Pavla Sceranková a Moira Zoitl & Sajan Mani se věnují vlivům člověka na přírodu, které přináší práce, přičemž se může jednat o zahradničení jako odpočinkovou víkendovou činnost, ale i o transhistorickou otázku vlastnictví a vyvlastnění země. Důležitou součástí hledání a vytváření vztahu k přírodě může být rovněž tělesná zkušenost, od fyzického kontaktu až k ponoru se do přírody. Umělci Josef Dabernig, Šárka Koudelová, Zuzana Križalkovičová, Svetlana Spirina a Vanessa White zobrazují tělo a přírodu odlišnými přístupy, od dokumentárního záznamu až po intimní výpověď.

Více než dvacet vybraných uměleckých videí a filmů od sedmnácti autorů bude představováno postupně, pokaždé na dobu několika dní. Promítání do veřejného prostoru měst proběhne paralelně v Knoll Galerie Wien, ve Fotograf Gallery v Praze a v MAO / DIG v rámci košického K13 — Kasárne Kulturpark.

— Jan Pfeiffer, Meadow of Time, 2019, video, 3 m 33 s (still)
— Svetlana Spirina, Adoptation to isolation, 2020, video (still)

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.