Fotograf Gallery

Beáta Istvánkó
— Praktiky self-publishingu v Maďarsku post-digitální doby

středa 11. 9. od 17 hodin

Představa o publikačních aktivitách umělců se v posledních desetiletích změnila. Svoji úlohu v tom sehrálo zejména rozšíření uměleckého trhu a globalizace uměleckých praktik v kombinaci s nástupem digitálního umění a zavedením nových způsobů výroby a oběhu. Tiskové a digitální projekty využívají experimentální formáty a mažou rozdíly mezi uměleckým tiskovinami, kurátorskými experimenty a dalšími vydavatelskými podniky. Cílem prezentace kurátorky a historičky umění Beáty Istvánko je shrnout historii nezávislého uměleckého vydávání v Maďarsku po roce 2000 prostřednictvím činnosti budapešťské ISBN books+gallery.

ISBN je knihkupectví a galerie současného umění založené v roce 2017. Název galerie vychází z třináctimístného identifikačního kódu udělovaných vydávaným publikacím (International Standard Book Number). Hlavním posláním ISBN books+galllery je mapovat, sbírat, vystavovat a distribuovat domácí a regionální, maďarské a cizojazyčné, nové i použité publikace současného umění, výstavní katalogy, ziny, umělecké knihy, fotoknihy a teoretické publikace.

Beáta Istvánkó (1987) je kurátorka a historička umění z Budapešti. Po vysokoškolském studiu začala působit jako projektová koordinátorka na Maďarské univerzitě výtvarných umění a ve Studiu Asociace mladých umělců. Jako kurátorka zároveň realizovala řadu vlastních projektů. V roce 2017 založila ISBN books+gallery, první nezávislý obchod zaměřený na současné umělecké publikace v Budapešti. Vedle toho pracuje na svém doktorandském výzkumu v rámci programu Teorie umění a designu na Moholy-Nagyově univerzitě umění a designu v Budapešti. Nedávno se připojila k redakci nejnovějšího maďarského online časopisu o fotografii PUNKT. Její přednáška se uskutečňuje v době jejího studijního pobytu v Praze, kam přijela na základě udělení Fotograf Residency pro kurátory / kurátorky a umělce / umělkyně ze zemí Visegrádské čtyřky a Gruzie.

— © Kriszta Erdei

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.