Fotograf Gallery

Akce, restituce, palindromy
— Beseda o tvorbě Pavla Hečka

6. 5. 2014 od 18.00

Historik umění a kurátor výstavy Pavla Hečka ATOPOLEJELOPOTA Tomáš Pospěch seznámí veřejnost s dalšími díly a přístupy autora, který již v 70. a 80 letech vnášel do české fotografie konceptuální principy, práci s fotografickým archivem i prvky potměšilého znejisťování a ironie. Vzhledem k Hečkově dlouhé nepřítomnosti na umělecké scéně je jeho tvorba mnohdy opomíjena a mladé generaci neznámá. Beseda ve Fotograf je součástí znovuobjevování tohoto mimořádného umělce.

Více o výstavě Pavla Hečka

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.