Fotograf Gallery

Abdallah Abu Eid
— Palestinská svrchovanost a mezinárodní právo

21. 7. od 22.00

Dr. Abdallah Abu Eid se ve své přednášce zaměří na úsilí Palestinské samosprávy o mezinárodní uznání palestinské státnosti, které by mělo vyvrcholit podáním žádosti o přijetí Palestiny mezi členské státy OSN. Předpokládá se, že k hlasování Valného shromáždění k této otázce dojde již v září.

Dr Abu Eid bude hovořit o předchozích rezolucích Rady bezpečnosti OSN a dalších mezinárodních úmluvách, které se týkají otázky izraelské okupace palestinských území, dotkne se i odpovědnosti, která z nich plyne pro ostatní členské státy OSN a toho, jak hlasování OSN ovlivní situaci na Blízkém východě.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.