Fotograf Gallery

3 x 3 portfolia studentů

pátek 11. října od 15 hodin

Tři studenti ze tří fotografických ateliérů vysokých uměleckých škol představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol:

Ateliér fotografie, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Ateliér Dokumentární fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Ateliér tvůrčí fotografie, Katedra intermédií, Fakulta umění, Ostravská univerzita

Konzultanti: Pavel Baňka, Michal Kalhous, Markéta Kinterová, Václav Kopecký, Jiří Ptáček, Tate Shaw

Akce je součástí Fotograf Festivalu #9 “Archeologie euforie”

 

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.