Fotograf Gallery

Zakládáme klub přátel, podpořte nás!

Chcete být kamarádem či mecenášem Fotografa? Můžete vstoupit do nového Fotograf klubu.

Uvědomujeme si, že kultura nemůže fungovat bez dlouhodobého prohlubování vztahů mezi umělci, institucemi a jejich návštěvníky. Vytvořením klubu k tomu chceme vytvořit nový kvalitativní základ. Členstvím ve Fotograf klubu se nejlépe seznámíte s tím, jak se proměňuje současná fotografie a vizuální umění, a dostanete se blíž k jeho autorům, autorkám i k producentům kulturních událostí. Fotograf klub je formou podpory aktivita spolku Fotograf 07 a zároveň platformou, jak vylepšovat komunikaci s těmi, kteří chtějí vidět a vědět.

Kamarád $ 500 Kč 
–  je zván na komentované prohlídky / drink pro členy klubu
– sleva 30% na předplatné časopisu Fotograf
– přístup do online databáze všech čísel časopisu Fotograf
– sleva 15% při koupi časopisu / publikace Fotograf 07 z.s.
– sleva 5% při nákupu fotografie z Fotograf edice
– dostává newsletter 1x měsíčně (4x během říjnového Fotograf Festivalu)

Mecenáš $$ 5 000 Kč
– předplatné časopisu Fotograf zdarma
– přístup do online databáze všech čísel časopisu Fotograf
– jméno uvedené v prostoru Čítárny
– sleva 20% při nákupu dalších publikací Fotograf 07 z.s.
– sleva 20% při nákupu fotografie z Fotograf edice + rámování zdarma
– VIP drink v rámci Fotograf Festivalu
– soukromá komentovaná prohlídka výstav Fotograf Gallery
– 1x večeře s hosty Fotograf Festivalu 

Buď kamarád!
Buď mecenáš!

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.