Fotograf Gallery

Výsledek Výzvy na uspořádání kolektivní výstavy ve Fotograf Gallery

červen 2015

Na výzvu Fotograf Gallery k uspořádání kolektivní výstavy ve Fotograf Gallery odpovědělo 36 týmů. S přihlédnutím k dramaturgii galerie a programové skladbě jejích výstav jsme k realizaci výstavy pro srpen a září 2015 vybrali projekt:

Josef Rabara, Karol Radziszewksi: Zítra bude jinak (kurátorka: Zuzana Štefková)

Dva zaslané projekty jsme zároveň doporučili k případné realizaci v průběhu roku 2016. Kurátorům a umělcům bude zasláno, aby svůj záměr uskutečnili ve stejné či modifikované podobě v navržených termínech následujícího roku. Jedná se o následující projekty:

Adam Havelka, Matěj Pavlík, Eva Rybářová: Schindler a Lucy
Hybridize or Disappear (kurátoři: Christina Gigliotti & Jen Kratochvil)

Všem zúčastněným děkujeme za účast ve výběrovém řízení.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.