Fotograf Gallery

Ve stínu lva
— komentovaná prohlídka

středa 19. září od 18 hodin

V případě výstavy Ve stínu lva vnímá Jiří Skála svou roli jako roli kurátorskou. Během komentované prohlídky objasní, v čem vidí rozdíl mezi prací vizuálního umělce a kurátora, a přiblíží pozadí svého zájmu o problematiku neproduktivního času. Návštěvníky seznámí rovněž s metodou, jíž užil k utřídění a prezentaci dokumentů vztahujících se k organizaci volného času, konkrétně prohlášení a stanov volnočasových institucí, spolků a hnutí, a promluví o vztahu obrazového materiálu k autorskému eseji, který je i tentokrát nedílnou součástí jeho výstavy.

Výstava je součástí Fotograf Festivalu #8 “Ne-práce: Zaměstnání volnem”

fb

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.