Fotograf Gallery

Tereza Stöckelová
— Whatever resists trials is real. (…) Nothing is known – only realized.

4. 5. 2011 od 20.00

Vědět, zobrazovat a vypovídat znamená zároveň zasahovat do skutečnosti. Přetvářet ji. Nově ji inscenovat. Singularizovat neurčitost. Vytvářet a potlačovat jiné. Podrobovat skutečnosti testu jejich reálnosti. Otázka nezní, jak přejít od konstatování ke konání, ale jak se vyrovnat s tím, že když zobrazujeme, vždy již konáme.

Přednáška socioložky vědy Terezy Stöckelové a debata o vědě, umění a (ontologické) politice.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.