Fotograf Gallery

Tereza Janečková a Pavlína Míčová
— Teleportace


Zahájení: ve čtvrtek 10. června od 18.00
Kurátorky: Marika Kupková a Edith Jeřábková

Teleportace v názvu projektu Terezy Janečkové a Pavlíny Míčové nese odkaz ke Cronenbergově hororu Moucha. Psí a lidské tělo se v animacích mísí do rytmické obrazové stavby. Jakoby se teleport mezi živočišnými druhy stal kontinuálním procesem, který (oproti zmíněnému filmu) nese novou kvalitu v návratnosti. Těkavost proměn ale současně nese znepokojující dimenzi neuchopitelnosti příběhu. Odkaz k hororovému žánru i náznak narativu jsou nedourčené. O čem pojednává příběh? Je to přece příběh, byť nemá jasnou narativní strukturu. Morfing i pozadí sice upomínají k sémantice hororu, ale absentuje očekávatelná pointa. Důležitým prvkem, přítomným v aktuálních pracích autorek, je nadsázka a ironie. Určujícím obrazovým principem všech čtyř filmů“ je rozpohybování fotografických snímků, které místy připomínají found footage, částečně také filmové experimenty, v nichž je film (podvratně vůči vlastní podstatě) sestavován ze statických fotografií. Prostředí jednotlivých filmů má specifický charakter, někdy výrazně romantizující a někdy zase připomíná (anti)estetiku homevidea. Intermediální křížení je obecným rysem Janečkové a Míčové tvorby, a to jak v rámci výtvarných médií, tak v obecnějším rozměru odlišného oborového původu“ těchto autorek. Tereza Janečková prošla tradičním výtvarným vzděláním na AVU, kdežto Pavlína Míčová vystudovala filmová studia a estetiku na FF MU. V tomto ohledu je kontinuální charakter jejich práce interpretovatelný jako spojení výtvarného sdělení a teoretického nebo spíš teoretizujícího myšlení. Zmíněné roviny jsou patrné zejména v projektu Vlevo nahoře, vpravo dole: Vítejte na cestě obytným pralesem, jehož součástí byly i teoretické reflexe na téma soukromí, bydlení, domácnost. Také Teleportace tematizuje soukromý prostor. Animovaní psi patří autorkám nebo jejich přátelům, nebyli vybíráni podle vhodného zevnějšku pro předem daný vizuální záměr. Psí animace je vlastně segmentem obecného tématu Terezy Janečkové a Pavlíny Míčové, kterým je zkoumání vlastního obrazu v sociálních a kulturních kontextech.

Marika Kupková

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.