Fotograf Gallery

Svoboda


Zahájení: čtvrtek 10. října od 18 hodin
Kurátorka: Lucia Gavulová

Blednúce kvety slobody
Retrovision Forward
Exxit org.

V roku 1989 padol komunistický režim. Prísľub demokracie a kapitalistického zriadenia prestal byť mýtom. Tlak predchádzajúcej ideológie poľavil, jednotlivci sa ocitli zoči-voči nepoznanej slobode, v počiatkoch ničím neregulovanej a divokej.

Skupina EXXIT (1995-1999), ktorej jadro tvorili študenti a absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Irbis Inocent, p3klmn, Peter Hrevuš a Tomáš Porubän sa začala tvorivo prejavovať v období porevolučnej eufórie. Kontakt s „voňavým, lesklým a svietivým kapitalizmom“, ako ho v čase dospievania jej členovia vnímali, mali už pred pádom Železnej opony. Táto skúsenosť a inklinácia k spiritualite viedli v polovici deväťdesiatych rokov k vizionárskym erupciám kreativity výtvarníkov, zhromažďujúcich sa v bratislavskom byte na Radlinského ulici. Ten bol „ateliérom“ a zároveň „kotlom“ vzájomných stretnutí užšej i širšej členskej základne.

Filozofiou bolo rozpustenie autorského ega a individuality, ako aj presvedčenie, že k „jadru“ sa môže pridať ktokoľvek. Stačilo prísť a tvoriť spolu tak, aby nebol rozpoznateľný rukopis jednotlivca. Na maľbách sa napríklad podieľalo niekoľko autorov súčasne. Kreativita bola spontánna a nelimitovaná. EXXIT siahal po dobovo progresívnych prostriedkoch – pracovali s videom, tvorili analógové VJ-ingy, prostredia, multimediálne objekty. Kľúčovým prvkom vyjadrenia bolo svetlo. Na tvorbu dokázali zužitkovať takmer všetko, primárne šlo ale (mimo technické zázemie) o nízkorozpočtové a ľahko dostupné materiály. V tvorbe hľadali a nachádzali spôsoby uvoľnenia, „rozpustenia sa“… Diela však nepracovali iba s pocitmi a intuíciou. Už vo svojej dobe boli kritické ku konzumnému spôsobu života, korporáciám, ktoré operujú mocou politických hnutí, manipulatívnosti médií, predvídali masívnu environmentálnu krízu.

V názve skupiny je odkaz na východ a zároveň XXI. storočie. Podľa slov jej predstaviteľov mala byť „východom zo špiny, ale nie zo špiny komunizmu, ale špiny celkovej, svetovej…“ Výstavný projekt doslova archeologicky odkrýva zachované prejavy autentickej manickej tvorivosti jednej society, ktorá bola súčasťou bratislavského koloritu výtvarného a multimediálneho diania v deväťdesiatych rokoch.

Exxit je však aj napriek chronologickému vymedzeniu svojej „aktívnej éry“ identitou, ktorá pretrváva v čase. Ako relígia, východisko…

Lucia Gavulová

Vystavujúci:
Yrbis Innocent
p3klmn
exmmbrs. Peter Hrevuš & Tomáš Porubän
Ynra Selector Soundsystem
[Neos, ManiRé & Irb SK-Bratislava]

Sound performance na vernisáži: Jakub Ursiny

Výstava je součástí Fotograf Festivalu #9 “Archeologie euforie”

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.