Fotograf Gallery

Štěpán Grygar
— komentovaná prohlídka

9. 4. 2013 od 17 hodin

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Štěpán Grygar 12 a 13