Fotograf Gallery

Štěpán Grygar
— komentovaná prohlídka

9. 4. 2013 od 17 hodin

Autorská komentovaná prohlídka výstavy Štěpán Grygar 12 a 13

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.