Fotograf Gallery

Robert Carrithers
— Komentovaná prohlídka

11. 4. 2012 od 18.00

Autorská komentovaná prohlídka výstavy The Groovy dada lounge revisited.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.