Fotograf Gallery

Přednáška v knihovně Fotograf Gallery
— Petr Kouba, Ph.D. - Ukrajina, solidarita a vzájemná pomoc


Zahájení: 1. dubna 18:00

Srdečně zveme na tematickou přednášku, na níž se pokusíme reflektovat jak traumatickou stránku války na Ukrajině, tak nebývalou vlnu solidarity a vzájemné pomoci.

V době, kdy ruský imperialismus přináší své děsivé plody, je dobré připomínat si alternativní cestu ruského anarchismu. Dílo Petra Kropotkina se v poslední době těší nebývalému zájmu a na filozofické scéně se objevují zajímavé pokusy o jeho revizi. Jeden z těchto pokusů představuje koncept osvobozené solidarity, jehož pomocí se francouzská filozofka Catherine Malabou snaží uvažovat o solidaritě a vzájemné pomoci beze všech biologických, ontologických a diskurzivních pout. Vodítkem je jí přitom fenomén plasticity, který umožňuje popisovat jak to, co vzájemnou pomoc umožňuje, tak to, co jí znemožňuje.

Přednáška bude vycházet z nedávno vydané knihy Unchaining Solidarity: On Mutual Aid and Anarchism with Catherine Malabou.

Termín přednášky: 1. dubna od 18:00

Místo konání: knihovna Fotograf Gallery, Jungmannova 19, Praha

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.