Fotograf Gallery

Pavel Baňka
— Být či nebýt fotografem

5. 4 2011 od 19.00

Rozhovor s autorem vedla a diskuzi moderovala Martina Pachmanová.