Fotograf Gallery

Pavel Baňka
— Být či nebýt fotografem

5. 4 2011 od 19.00

Rozhovor s autorem vedla a diskuzi moderovala Martina Pachmanová.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.