Fotograf Gallery

Ondřej Horák
— Místo a jeho umělec

29. 2. 2012 od 19:00

Jaké důvody mohou vést umělce ke zpodobňování určitého místa? Motivy a motivace umělců při zpracovávání opakujícího se námětu stejného místa. Umělecké dílo jako umělecký prostor.