Fotograf Gallery

Ondřej Horák
— Místo a jeho umělec

29. 2. 2012 od 19:00

Jaké důvody mohou vést umělce ke zpodobňování určitého místa? Motivy a motivace umělců při zpracovávání opakujícího se námětu stejného místa. Umělecké dílo jako umělecký prostor.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.