Fotograf Gallery

Marianne Vierø
— Invariant Plates


Zahájení: ve čtvrtek 6. listopadu od 18.00
Kurátor: Jiří Ptáček

Předlohou fotografického souboru Invariant Plates se stala kniha Johna E. Earharta The Color Printer – a Treatise on the Use of Colors in Typographic Printing. Tato výpravná příručka pro polygrafy z roku 1892 přináší vedle popisů tiskařských postupů rovněž velký počet příkladových vyobrazení, ve kterých je názorně předvedena práce s barvami a jejich soutisky.

Marianne Vierø několik těchto vyobrazení (či jejich detailů) rozložila na jednotlivé barevné vrstvy a v temné komoře obrazy znovu složila v médiu barevné fotografie. Technicky vzato vycházela ze vlastní zběžné dokumentace knihy a skenů dostupných na internetu. Následným postupem bylo zhotovení vykrývacích masek pro jednotlivé barvy a jejich použití při mnohonásobných osvitech fotografického papíru barevnými světly. Adaptování postupů jedné technologie na jinou ovšem nelze chápat pouze jako složitou cestu k co nepřesnější fotografické reprodukci. Rekonstrukcí, nebo možná přesněji transkripcí totiž tyto obrazy neprocházejí pouze z hlediska média, ale také v rovině významové. Čím vlastně jsou fotografické repliky ilustrací z manuálu pro tiskaře? Jak jejich obsahy a estetiku (velkou měrou svázanou s účelem knihy) vnímáme v kontextu galerie současného umění a hlavně více než po sto letech radikálních transformací výtvarného umění a designu? A jaké místo bychom těmto fotografiím určili na ose mezi záznamem jevové skutečnosti a abstrakcí? Jakkoli prvotní pohnutkou k vytvoření Invariant Plates bylo okouzlení z Earhartova mimoděčného předjímání estetiky a přístupů budoucího umění a mimořádného technického provedení knihy, v důsledku vytvářejín její mediální transkripce prostor pro širší úvahy o soudobé vizuální realitě jako vrstevnatém systémů metaobrazů a referencí.

Marianne Vierø (1979) pochází z Dánska. Po delším období stráveném v New Yorku se zkraje letošního roku přestěhovala do Berlína. Fotografie je integrální součástí její mnohotvárnější tvorby, zahrnující také sochařské objekty a instalace. Invariant Plates je její první samostatnou výstavou v České republice. Fotografie ze souboru Potatoe Prints (2012) jsme ale vloni viděli na kolektivní výstavě Photography, Reconstructed v rámci Prague Biennale Photo 3 (kurátor: Pavel Vančát).

Jiří Ptáček

Výstava byla finančně podpořena Danish Art Foundation.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.