Fotograf Gallery

Křest časopisu Fotograf #29
— Kontemplace

čtvrtek 8. 6. od 19 hodin

Křest nového čísla časopisu Fotograf #29 kontemplace

Hudební vystoupení: EWSKI (loops + voice)

Paralelně s křtem časopisu se uskuteční vernisáže výstav Tomáše Hrůzy „Nejistý vývoj“ a Milana Mikuláštíka „Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography“.

„Ve střední a východní Evropě je tradice kontemplativní fotografie obzvláště silná. Jsou to často také umělci konceptualisté či performeři, kteří se snaží o osobitou formu souznění sebe sama se zvoleným prostorem prostřednictvím meditativních akcí spojených s přírodními rytmy, s přírodou jako ateliérem pro jejich záměr. Ve všech těchto přístupech je významným faktor času. Jde často o rituální opakování obdobných přístupů, kdy čas a stálý posun v rámci životního rytmu protagonistů neustále mění výchozí situace, zároveň však je zde patrný jednotný řád, který vévodí výslednému pocitu z jednotlivých fotografií a celých cyklů.“

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.