Fotograf Gallery

Když dny ztrácejí jména
— open call

neděle 3. května do 23:59

V situaci, kdy naše galerie zůstává uzavřena veřejnosti a nemůže nabízet standardní výstavní program, vyzýváme vizuální umělce a umělkyně, zejména fotografy a fotografky, aby se přihlásili do výběrového řízení na výstavní soubory, jejichž vznik je ovlivněn nastalou společenskou situací. Naším cílem není podpořit triviální reflexi událostí, ale uměleckými prostředky postihnout proměnu tvůrčích možností a ukázat dosud netušené či málo viditelné dosahy mimořádné situace na umění i společnost.

Tým platformy Fotograf vybere celkem tři projekty, jejichž přípravu nejprve podpoří částkou 10.000 Kč a následnou výstavní realizaci další částkou do výše 10.000 Kč. Všechny tři soubory budou představeny společně v mimořádném výstavním termínu při příležitosti znovuotevření Fotograf Gallery. Naším současným cílem je zpřístupnit galerii v červnu 2020. Případný posun termínu se odvine v závislosti na rušení sanitárních opatření u kulturních institucí.

Co od vás čekáme? Náčrt či skicu souboru a stručný popis záměru zaslaný v podobě PDF na adresu jiri.ptacek@fotografnet.cz.

Datum dodání návrhů: neděle 3. května 2020

Konzultace a dokončení souborů: neděle 31. května 2020

Kdo se může zúčastnit? Nás open call není omezen věkem, pohlavím či státní příslušnosti. Přihlásit se mohou nejen jednotlivci, ale rovněž umělecké dvojice a kolektivy.

Kdo se na vaše návrhy podívá? Kurátor Fotograf Gallery Jiří Ptáček, šéfredaktorka časopisu Fotograf Markéta Kinterová, ředitelka Fotograf Festivalu Tereza Rudolf a dlouholetý pracovník galerie a časopisu, a rovněž jeden z hlavních editorů příštího čísla našeho časopisu s příznačným tématem Nové utopie, fotograf Tomáš Hrůza.

Cílem našeho open callu je využití prostředků na nezrealizované kulturní události způsobem, který vizuálním umělcům a umělkyním umožní využít neobvyklé podmínky, v nichž se ocitli, k jinému typu profesní seberealizace. Fotograf jako kulturní platforma pro současné umění citlivě vnímá problémy, kterými řada z nich prochází. V rámci svých možností proto chce své zdroje přesměrovat k těm, kteří pro nás vždy byli hlavním důvodem k práci – vizuálním umělcům a umělkyním.

— foto: Tomáš Hrůza

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.