Fotograf Gallery

Erik Sikora
— Introspektiva


Zahájení: v úterý 3. prosince od 18.00
Kurátor: Jiří Ptáček

Videa Erika Sikory (*1986) organicky propojují žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se nám v nich představuje jako vynalézavý podnikatel, zlepšovatel či vychovatel. Provází nás přes fáze stanovení „problému“, jeho analýzu k návrhu řešení. Paradigmatickou roli v jeho tvorbě sehrál soubor videí Tvoridlo (2011). Sikora Tvoridlo charakterizuje jako přístroj-nástroj-osobu a vystavuje ho různorodým podmínkám a situacím, skrze které se sám otevírá tvůrčí aktivitě a spontánnímu jednání. Tvoridlo jako by pak stálo v pozadí jeho další práce. Třebaže v nich cílí na řešení konkrétnějších témat, takže bychom ho za to mohli začít považovat za angažovaného umělce, pořád provádí stejný průzkum: čím je kreativita a jakých podob nabývá, když je vystavena podnětům okolního světa.
S kurátorem Jiřím Ptáčkem se Sikora domluvil na průřezové výstavě shrnující jeho práci od dob studií na AVU v Praze do současnosti. Sikora žije ve slovenských Košicích. Letos byl finalistou Ceny Oskara Čepána, slovenské obdoby Ceny Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let.
 
Jiří Ptáček

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.