Fotograf Gallery

Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Lenka Glisníková, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Alena Kotzmannová, Peter Sit, Petr Strouhal a Jiří Thýn
— DiStO 4 „Fotoscénika“

pátek 14. prosince od 20 hodin v Divadle Minor

Divadlo statického objektu (DiStO) je divadelně-výstavním formátem využívajícím „magický” potenciál jevištní prezentace. Vyzvané autory a autorky vyzývá k vytváření scénických situací v podobě statických objektových konfigurací a diváky vede k jejich soustředěnému pozorování. 

Pozvání Divadla statického objektu, jehož autory jsou vizuální umělci Matěj Smetana a Martin Piaček spolu s teoretikem výtvarného umění Jánem Kralovičem, pražskou Fotograf Gallery je založena na pociťované příbuznosti divadelní prezentace s fotografickou tvorbou v podmínkách fotografického ateliéru. Zároveň navazuje na tendence upozorňovat na materiální aspekty fotografie, její vztahy ke všem čtyřem rozměrům prostoročasu, a na artikulace jejích principů skrze transkripci do odlišného média. Divák pražského DiStO se obrazně vzato dostane do pozice aparátu exponujícího výjev před sebou na nastavený čas tří minut. 

Na DiStO 4 “Fotoscénika” přijali pozvání: Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Lenka Glisníková, Lukáš Jasanský — Martin Polák, Alena Kotzmannová, Peter Sit, Petr Strouhal a Jiří Thýn.

Představení se uskuteční v malém sálu Divadla Minor (Vodičkova 6, Praha 1).
Délka představení 60 minut.
Vstupné 50 Kč,-

Na realizaci DiStO 4 v Praze finančně přispěla Nadace pro současné umění Praha.  

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.