Fotograf Gallery

Anaïs Tondeur, Martin Netočný, Vojtěch Radakulan: Uvolněné atomy


Zahájení: 21. 2. 2023, 18:00
Viktorie Vítů

Na sklonku roku 1885 pořídil Konrad Wilhelm Röntgen první rentgenogram – očima nezachytitelné paprsky X zanechaly stopy na fotografické desce a zviditelnily vnitřní ustrojení ruky Röntgenovy ženy, Anny Berthy Ludwig. Henri Becquerel se na základě tohoto objevu pustil do výzkumu uranových solí (světélkujících podobně jako trubice emitující rentgenové záření) a v roce 1886 za pomoci fotografické desky objevil radioaktivitu. Fotografie stála u objevů rentgenového záření i radioaktivity a nadále zůstala s jejich vědeckým zkoumáním úzce spojena.

Ve dvacátých letech pak vědecká fotografie pro avantgardní fotografy:ky představovala jednu z možných cest, jak se odpoutat od dosavadní umělecké tradice. Rentgenogramy i fotografie radiového záření pak avantgardisty:ky zaujaly nejen mimořádnou vizuální působivostí, ale i svou schopností zobrazit realitu novým způsobem a odhalit její jinak nepřístupné vrstvy.

Záhy po zjištění, že jádra atomů jsou dosud nerozpoznanými rezervoáry nové energie, se objevily snahy se tohoto zdroje chopit a zužitkovat jej – ať už šlo o výzkum atomových elektráren či jaderných pum. I mírová využití však mohou selhat a z míst, která měla všem domácnostem zajistit bezpečnou a levnou energii, se mohou stát zdroje život ohrožujícího záření. Někdy je na vině lidská nepozornost, jindy se z elektráren stávají strategické cíle vojenských operací. V kontextu aktuální ruské invaze na Ukrajinu se historické materiály volající po atomovém odzbrojení stávají mrazivě aktuální.

Skupinová výstava Uvolněné atomy volně navazuje na téma zviditelnění neviditelného. Zatímco rentgenogramy, fotografie vzniklé za použití uměle vytvořeného gama záření, pronikají dovnitř rentgenovaných předmětů a odhalují jejich vnitřní strukturu, vybraná díla současných autorů*rek zachycují naděje vkládané do mírového využití energie i obavy s ní spojené. Vedle autorsky pojaté dokumentace historických radiogramů a popularizačních i avantgardních knih, představí výstava projekty, které prozkoumávají velkolepé modernistické projekty a zpřístupňují prostředí atomových reaktorů i izolovaná místa zasažená jadernou katastrofou.

Ve spolupráci se Spot home gallery, Naples.

Přečtěte si brožuru k výstavě zde.

— Anaïs Tondeur – Unknown specie, Exclusion Zone, Chernobyl, Radiation level: 1.7 µSv/h

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.