Fotograf Gallery

Alena Kotzmannová a David Böhm
— Velryba má srdce velké jako osobní automobil


Zahájení: úterý 13. 12. od 18 hodin
Kurátorka: Edith Jeřábková

Čím to asi je, že v názvu společné výstavy Aleny Kotzmannové a Davida Böhma se nachází vše, s čím Alena zachází již léta? Dokonce i výběr fotografií je úběžný s předchozími tématy – ryby, auta, letiště, koule, sbalené peřiny a naštosované postele – všechny tyto věci směřují někam, uvádějí nás do cestovní nálady, pocitu vůle, osudu a změny. Při vší prvotní poetické tonalitě názvu, je jeho obsah veskrze vědecký a informativní (mám to ověřeno Googlem). Co vlastně vzniká ve společné konstelaci Aleniných fotografií, které se zdají být esencí nomádství v rámci moderní společnosti a konceptuálně založených sestav Davida Böhma, které ohledávají univerzální témata – nic, všechno, svět, čas?

Práce na výstavě nejsou ve skutečnosti společné, ale společně myšlené. Oba autoři pokračují ve svém způsobu uchopování světa a vedou o tom rozpravu, na jejímž základě jsou pak práce jako reprezentanti tohoto procesu, sestaveny k sobě, vedle sebe a řídce i na sebe. Někdy jejich hlas splyne a někdy je to dvojhlas, podle potřeby intenzity sdělení. Konceptuální nastavení Davidova odvozování odvádějí do dálky Aleniny věčné představy o cestách, pohybu v čase a pocitu z jiných míst. Analýza a hledání obsahu pojmů v jazyce se proplétá s pozorováním a hledáním obsahu pojmů v obraze. Zdroj internet, zdroj svět. Mnohost a jedinost. Jejich překrytím může vzniknout další žánr, ale i rychlejší zoom. Postup ve fotografické sérii zruší vložená věta, heslo a systém sčítání významů zatemní jeden vybraný pohled fotografického obrazu.

Alena Kotzmannová a David Böhm nevystavují ve dvojici poprvé, někteří si vzpomenou na jemnou kontextuální hru Aleniných stínů palem na fotografiích a Davidových palem instalovaných v buši Sudkova ateliéru. Tenkrát si Alena pozvala Davida jako hosta, což dělá ráda, neboť ráda otevírá šance novým sloučeninám, ale tentokrát výstavu ve Fotograf Gallery vymýšleli a vytvářeli od začátku spolu. Další jednotlivosti si prosím o autorech přečtěte sami, abych se neopakovala, například zde:

Alena Kotzmanová (web, Artlist)
David Böhm (web, Artlist

Edith Jeřábková

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.