Fotograf Gallery

After Life výstavy
— křest publikace

pátek 4. října od 18 hodjn

After Life výstavy je sborníkem příspěvků čtrnácti umělců a kurátorů, kteří se zamýšlí nad přístupy v dokumentaci výstav a uměleckých děl. Autoři byli požádáni, aby byli ve svých textech co nejvíce osobní a zprostředkovali nám vlastní zkušenost a úvahy na toto téma. Kniha sestává ze tří bloků (Manipulace s fakty a teorií, Popisy a subjektivní pravdy, Literatura), v nichž se dokumentační fotografie stává pozitivním nástrojem, důkazem, zkouškou nebo skicou, prostředkem pro vydírání, sebeprezentační blamáží a sbližovacím prvkem.

David Fesl a Isabela Grosseová (eds.)

Autoři příspěvků: Anne-Claire Barriga, Oldřich Bystřický, Polina Davydenko, Daniela & Linda Dostálkovy, David Fesl, Isabela Grosseová, Jiří Havlíček, Jakub Jansa, Edith Jeřábková, Šimon Kadlčák, Zuzana Krišková, Marie Lukáčová, Lenka Vítková 

Grafická úprava: Daniela & Linda Dostálkovy

Publikace vychází za laskavé podpory Nakladatelství AVU. 

Součástí večera bude čtení z knihy.

Vydání knihy úzce souvisí s výstavou Ateliér fotografie (David Fesl, Isabela Grosseová, GAVU, 2018), která se zároveň tvářila jako nově založený Ateliér dokumentace uměleckých děl a výstav na Akademii výtvarných umění. Tato iniciativa měla zviditelnit fakt, že zde nikdy v historii ateliér fotografie neexistoval. Výstavu samotnou tvořilo prostředí, které bylo postupně naplňováno uměním a doprovodnými programy. Návštěvník mohl přinést své dílo do fotografického studia, kde mu bylo zdarma zdokumentováno, zúčastnit se performancí, živých natáčení, a v neposlední řadě výběrového řízení na vedoucí imaginárního Ateliéru fotografie. Výstava tak plnila tři základní funkce, sloužila a umožňovala, otevírala téma a zkoumala ho, iniciovala společnou práci. 

Do aktivit a chodu Ateliéru fotografie se zapojili: Adrian Altman, Jiří Bartoš, Radek Brousil, Lucie Doležalová, Jiří Havlíček, Oskar Helcel, Václav Janoščík, Daniela Junášková, Markéta Kinterová, Václav Kopecký, Pamela Kuťáková, Vanda Michalská, Martin Polák, Iveta Schovancová, Mariana Serranová, Sláva Sobotovičová, studenti ateliéru hostujícího umělce UMPRUM, Jiří Thýn, Martin Toldy, Aleksandra Vajd, Marie Štindlová 

Editoři děkují všem, kteří se na knize a výstavě podíleli, včetně Akademie výtvarných umění v Praze. 

Událost je součástí oslav AVU 220.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.