Návrat na Krym a projekty Andrii Konontseva

pondělí 22. července od 19 hodin

Sevastopolský rodák a v Čechách vystudovaný fotograf Andrii Konontsev ve svých projektech kontinuálně řeší téma ukrajinsko-ruských vztahů a krymskou otázku. Jako hosté prezentace a besedy se představí Milan Bureš, fotograf a filmař dlouhodobě zaměřený na post-sovětské republiky a Rusko, autor fotografických knih Sevastopol a East of Eden, a spolu s ním Michal Lebduška, analytik Výzkumného centra AMO se specializací na politický, bezpečnostní a společenský vývoj na Ukrajině a ukrajinsko-polské vztahy. Moderátorem besedy je Stanislav Bříza, zakladatel publikační platformy BFLMPSVZ, který s Andriim Konontsevem momentálně dokončuje jeho knihu Homecoming.

— Celý článek

Antonín Jirát
— Mimo chápání


Zahájení: čtvrtek 27. června od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Antonín Jirát (*1984) rád vytváří významové sítě mezi fotografiemi a objekty jako vzájemnými protějšky a analogiemi. Východiskem jsou mu technické aspekty fotografování se svými specifiky a hranicemi. Ve výsledných instalacích jsou však fotografie i objekty pouze součástkami stroje, který funguje poněkud nepředvídatelně, naznačuje, ale také svádí z cesty. 

— Celý článek

Markéta Othová
— Svět knihy


Zahájení: čtvrtek 27. června od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Markéta Othová (*1968) je renomovaná česká fotografka a grafická designerka. Výstavou Svět knihy tyto sféry svého působení vrství přes sebe. Svým koncepčně jasně definovaným souborem vtahuje do hry témata jako osobní a odosobněné, autorské a apropriované, umělecké a užité, dokumentární a estetické.

— Celý článek

Fotograf Edition 2019
— Markéta Othová, Johana Pošová a Ivars Gravlejs

Fotograf Edition je novou edicí fotografického umění, jíž naše instituce usiluje o zvýšení sběratelského zájmu o současnou fotografii a zároveň o nabídku kvalitního a cenově dostupného vizuálního umění. Při její přípravě se náš tým opíral o dlouholeté působení na poli umělecké fotografie a bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde právě limitované edice umění získaly oblibu jak mezi sběrateli umění, tak mezi těmi, kteří si artefakt chtějí pořídit domů nebo jako hodnotný dárek. Pro rok 2019 do ní přispěli renomovaná vizuální umělkyně Markéta Othová, fotografka Johana Pošová, a fotograf Ivars Gravlejs.

— Celý článek

Fotograf Gallery

Akce    

Fotograf Residency
— výsledky

30. 6. 2019

Dne 21. června 2019 zasedla v Praze mezinárodní porota Fotograf Residency ve složení Šymon Kliman (Nová Cvernovka – Bratislava), Judit Szalipszki (Trafó – Budapest), Joanna Gorlach (Fundacja Sztuk Wizualnych – Krakow), Aleksi Sosselia (CCA –Tbilisi) a Tereza Rudolf (Fotograf). Každý zahraniční partner představil své nominace na pobyty umělců / umělkyň a kurátorů / kurátorek. Jména vybraných rezidentů a rezidentek byla veřejně vyhlášena tentýž den večer ve Fotograf Gallery v rámci programu ke křtu nového čísla časopisu Fotograf #33 Investigace.

Fotograf Magazine

Křest    

Křest časopisu Fotograf #33 Investigace a vyhlášení výsledků Fotograf Residency

v pátek 21. června od 18 hodin

Pod názvem investigace hledáme v umělecké práci soustavné zkoumání informací jako nedílnou součást procesu vzniku. Inspirací je nám investigativní žurnalistika, která nejen, že je stěžejním whistleblowerem momentálně poněkud zkoušených demokratických systémů, ale v podstatě tím nejdůležitějším impulsem pro zachování základních principů politické a sociální rovnosti. V rámci diverzity prezentovaných přístupů se chceme pohybovat ve škále od příkladů z žurnalistiky, či projektů dokumentární fotografie, které překračují svým pojetím či rozsahem formát reportáže, přes ironizující komentáře politické situace až po ryze umělecké projekty širších interpretací, jejichž významnou součástí je právě proces zkoumání mocenských taktik či podezřelých aktivit poškozujících ideály občanské společnosti.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Jan Kolský
— Here There Will Be Workers

Výchozím momentem výstavy Jana Kolského je organizované zaměstnávání lidí na řešení takzvaných recapcha, které v internetovém prostředí slouží k odlišení lidí od automatizovaných algoritmů a botů. Jsou placeni za to, že obcházejí kontrolní mechanismy a otevírali prostor pro šíření spamů a jiných nežádoucích dat, většinou reklamy. Tato situace ukazuje obecnější obraz současného vztahu člověka k automatizovaným systémům, kdy se člověk stává rozšířením stroje. Má však i své závažné ekonomicko-sociální konsekvence.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Marek Tischler
— Lepšího já

K souboru věnovanému bodybuildingu Marka Tischlera přivedl osobní kontakt s klienty posilovny v pražských Řepích. Zjištění, že jejich motivace a lidské povahy jsou mnohdy na hony vzdálené představám, jaké o kulturistech stereotypně replikuje široká veřejnost, vedla k vytvoření rozsáhlého souboru koláží, jejichž surovinou se staly reprodukce z lokálních kulturistických magazínů. Spolu s objektem, který vznikl přestavěním staršího posilovacího stroje, změnil galerii na jakési „pole deformací“, ve kterém je vynaložení fyzické síly, této nedílné součásti tělesných cvičení, zároveň i uměleckým postupem.

fb

Fotograf Gallery

Akce    

Matthew Monteith
— Czech Eden

čtvrtek 23. května od 18 hodin

Prezentace knihy Czech Eden za osobní účasti autora. Když Monteith v devadesátých letech poprvé navštívil Českou republiku, uchvátili ho detaily běžného života země v její transformaci. Podmaněn nevýslovným — náladou, pocitem místa — své návštěvy opakoval. V letech 2001—2003 procestoval celou zemi a fotografoval ji s vírou ve vytvoření soudobé alegorie, která by odrážela ideály ze starých pohlednic a z českých fotografií 20. a 30. let. Se zdrženlivostí, brilantní barevností a promyšlenou pozorností k záhadě každodenního života vytvářejí Monteithovy fotografie paralelu k úctyhodné tradicí, jejíž základy položily osobnosti jako Joel Sternfeld a dnes ji ztělesňují autoři jako Alec Soth.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Bastian Schwind
— Poté, co jsi rozbil okno

Název první samostatné výstavy mladého vídeňského fotografa Bastiana Schwinda nejenže odkazuje k jeho nejnovějšímu fotografickému objektu Broken Window Theory, ale také momentu, kdy fotografický obraz ztratí svoji samozřejmost a značně aktivně projevovat svoji konstruovanou a podvratnou podstatu. Bastian Schwind ve svých pracích několikrát zacílil právě na tento přechodový stav ve vnímání fotografie. Oporou mu v tom zůstává modulární architektura posledních dvou století a v ní užívané materiály. Východiskem se také stává expanze mimo prostor a za hranice média, takže některé jeho práce za fotografie technicky vzato nemůžeme považovat, i když z fotografických přístupů stále vycházejí.