Fotograf Gallery

9 zahrad

21. 9. 2013

Fotograf Gallery jako účastník sousedské slavnosti 9 zahrad pořádané Komunikačním prostorem Školská 28 jako součást festivalu Zažít město jinak.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.