Fotograf Gallery

#4 Vánoční bazar & Wakushoppu burza DIY nosičů

12. 12. 2015

Čtvrtý spolkový vánoční bazar ve dvoře Školské 28, tentokrát společně s Wakushoppu unikátní burzou do-it-yourself titulů, na níž máte příležitost směňovat, nakupovat či prodávat vlastní CDR či kazetové atd. do-it-yourself tituly. Ve shodě s principy Wakushoppu jde veškerý zisk z prodeje výhradně prodávajícím. Večer zahraje Wim Dahean a Yiorgis Sakellariou.

Večerem se rovněž rozloučíme několika pietními vstupy, krátkým ohňovým obřadem na dvoře a výstavkou na Bílé nástěnce s pologalerijním vozidlem Micra Nissan, zvaném též Osud, které část svého života přežilo pod útlakem umělců a v říjnu ekologicky ukončilo svoji existenci na šrotišti nedaleko Havlíčkova Brodu. Kompozici pro tryznu za Osud připravili její bývalý majitel Petr Vrba a bývalý rezident Školské 28, Miro Tóth.

S radostí oznamujeme, že na naši naléhavou prosbu se tohoto posledního rozloučení ujme Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo:
„Závěr zní že ano, že JSD se zúčastní, obřadu se ujme a Osud na Věčnost vyprovodí. Klasickým a základním obřadem Malé půdži, uzpůsobené dané situaci (tak jako mše svatá zádušní je konkrétnější variantou té „obyčejné“, která je i tak nejvyšší formou křesťanské modlitby). Bude to připomínka a oslava propojenosti konce a začátku. Osud bude oproštěn a vymaněn z řádu pozemských dopravních pravidel a poručen do řádu dopravních pravidel nadzemských, což se stane výkropem benzínem a pomazáním motorovým olejem nejenom Osudových ostatků – relikvií – ale i Dopravního značení v antiměstě – piktogramatického díla Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, které spolu s Osudovými doklady bude skrze žár a oheň odesláno za ním, Osudem, aby se mu dobře dařilo na silnicích věčných.”

Sousedící ArtMap ve svém kamenném obchodě bookstore.artmap.cz nabídne nákup kvalitních publikací v tento den s 10% slevou.

Po celý den svařák, dýňová polévka, dílny a něco zdravého pro děti.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.