Zakládáme klub přátel, podpořte nás!

Chcete být kamarádem či mecenášem Fotografa? Můžete vstoupit do nového Fotograf klubu.

Uvědomujeme si, že kultura nemůže fungovat bez dlouhodobého prohlubování vztahů mezi umělci, institucemi a jejich návštěvníky. Vytvořením klubu k tomu chceme vytvořit nový kvalitativní základ. Členstvím ve Fotograf klubu se nejlépe seznámíte s tím, jak se proměňuje současná fotografie a vizuální umění, a dostanete se blíž k jeho autorům, autorkám i k producentům kulturních událostí. Fotograf klub je formou podpory aktivita spolku Fotograf 07 a zároveň platformou, jak vylepšovat komunikaci s těmi, kteří chtějí vidět a vědět.

Kamarád $ 500 Kč 
–  je zván na komentované prohlídky / drink pro členy klubu
– sleva 30% na předplatné časopisu Fotograf
– přístup do online databáze všech čísel časopisu Fotograf
– sleva 15% při koupi časopisu / publikace Fotograf 07 z.s.
– sleva 5% při nákupu fotografie z Fotograf edice
– dostává newsletter 1x měsíčně (4x během říjnového Fotograf Festivalu)

Mecenáš $$ 5 000 Kč
– předplatné časopisu Fotograf zdarma
– přístup do online databáze všech čísel časopisu Fotograf
– jméno uvedené v prostoru Čítárny
– sleva 20% při nákupu dalších publikací Fotograf 07 z.s.
– sleva 20% při nákupu fotografie z Fotograf edice + rámování zdarma
– VIP drink v rámci Fotograf Festivalu
– soukromá komentovaná prohlídka výstav Fotograf Gallery
– 1x večeře s hosty Fotograf Festivalu 

Buď kamarád!
Buď mecenáš!