Robert Carrithers
— Komentovaná prohlídka

28. 3. 2012 od 18.00

Autorská komentovaná prohlídka výstavy The Groovy dada lounge revisited.