Zmatení obrazem
— Kaleidoskopické a mozaikovité vnímání světa v digitální době

pondělí 23. října od 18 hodin

V roce 2017 nám všudypřítomnost médií přijde samozřejmostí a filtrujeme skutečnost, že často manipulují veřejným míněním. Po médiích vytrvale požadujeme, aby byla objektivní, leč plná objektivita je nedosažitelný ideál; vždy se jedná o kombinaci různých perspektiv. To platí i v případě novinářské fotografie, jíž máme tendenci věřit a nekriticky ji přijímat jako pravdivé zobrazení skutečnosti. Přednáška se zaměří na několik aspektů, které mohou být pro příjemce zpráv matoucí, a nastíní rozdíl mezi tzv. kaleidoskopickým a mozaikovitým vnímáním světa skrze fotografie.

— Celý článek

3×3 portfolia studentů

pátek 20. října od 16 hodin

3 studenti ze 3 fotografických kateder představí svá portfolia.
Ateliér fotografie, UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Užitá fotografie, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni
Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně

— Celý článek