Nežerme jim kachny

úterý 24. 10. od 10 hodin

Seminář mediální gramotnosti pro seniory. 

Náš seminář vám otevře oči! Společně nahlédneme pod pokličku fungování současných médií, která ovlivňují náš každodenní život. Na vlastní kůži vyzkoušíme působení mediálních triků a naučíme se minimalizovat jejich účinky. Po absolvování semináře snadněji rozeznáte rozdíly mezi “seriózním” a “bulvárním” zpravodajstvím a výrazové prostředky, které jsou pro ně příznačné. Seznámíte se s pravidly kritického přístupu k informacím a jejich zdrojům. Budete schopni rozpoznat konkrétní manipulativní jazyk a techniky. Zvláštní pozornost bude věnována vizuálním obsahům: obrazům, reklamě a filmům a jejich vlivu na utváření našeho vnímání reality. Lektoruje Mgr. Barbora Čapinská. Cílem semináře je seznámit seniory s fungováním médií.

Seminář pořádá Fotograf Festival ve spolupráci s Elpidou, o.p.s.