Tomáš Svoboda a Tereza Velíková
— komentovaná prohlídka

úterý 12. prosince od 17 hodin

Srdečně zveme na komentované prohlídky výstav Tomáše Svobody „Giotto“ a Terezy Velíkové „Mezihra“. Dozvíte se, o čem ve Svobodových videích Halleyova kometa vypráví Venuši, v čem tkví úskalí lidského poznání, a proč se ženám ve Velíkové videoinstalaci tak rychle mění emoce.

— Celý článek

Tomáš Svoboda
— Giotto


Zahájení: čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Dílo italského malíře Giotta di Bondone bývá považováno za klíčové pro dějinnou změnu v pojetí a konstrukci obrazového prostoru. Vztahuje-li se k němu vizuální umělec Tomáš Svoboda ve svých nových videích ještě po sedmi stoletích, nečiní tak pouze kvůli třem letmým, i když nikoli náhodným odkazům k malířově jménu, ale především kvůli myšlence změny přístupu definující radikálně odlišnou „perspektivu“. Při jeho skeptickém postoji k překonání hluboce zakořeněných myšlenkových schémat a limitů pojmového jazyka se ovšem tato změna nemůže odehrát díky nám lidem, nýbrž musí přijít odjinud. Výstava Giotto proto krystalizuje v konceptuální low-tech sci-fi, které se netýká pouze hranic lidského poznání, ale také úlohy umění v jejich případném překročení.

fb

— Celý článek

Tereza Velíková
— Mezihra


Zahájení: čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin
Kurátorka: Lenka Dolanová

Ve videích Terezy Velíkové není řeč jednoduchým prostředkem porozumění, její součástí jsou různé zámlky a pomlky. Také zde byly záměrně ponechány chyby a přeřeknutí. Dialogy nenápadně vyplňují citace starších děl autorky, nechybí prvky ironie a náznaky situační komiky. Mezihra se pokouší uchopit, co se s divadelním textem může dál dít, čím může být divadlo mimo divadelní sál. Vybízí k uvažování nad univerzálností a divadelností vypjatých emocí. Vytržení scénářů z divadelní skutečnosti inspiruje k přemýšlení nad rolemi, které člověk získává a je nucen hrát v různých situacích, o touze a možnostech z těchto rolí vystoupit, vyhnout se naučeným komunikačním vzorcům, používat slova jinak.

fb

— Celý článek

Vánoční nadílka
— cenově výhodné balíky časopisu dle vašeho výběru!

Časopis Fotograf za dobu své patnáctileté existence postihl bohaté spektrum různorodých témat spojených s fotografií a vizuálním umění. Za zvýhodněnou cenu lze nyní a pořídit pět či deset čísel časopisu Fotograf #1 až Fotograf #28. Jinými slovy, časopis lze před vánocemi kupovat po balících. Kilech. Tunách. Tuny čtení o fotografii a vizuální kultuře.

— Celý článek

Využij prosincovou akci a daruj předplatné!

Vánoce se blíží a předplatné je oblíbeným vánočním dárkem. Akční nabídka předplatného na rok 2018 činí 360 Kč za obě čísla časopisu Fotograf. Nabídka je platná od 4.12. do 31.12. 2017. Dárkový kupón si můžete sami vytisknout, nebo vám jej rádi zašleme.

— Celý článek

Zakládáme klub přátel, podpořte nás!

Chcete být kamarádem či mecenášem Fotografa? Můžete vstoupit do nového Fotograf klubu. Uvědomujeme si, že kultura nemůže fungovat bez dlouhodobého prohlubování vztahů mezi umělci, institucemi a jejich návštěvníky. Vytvořením klubu k tomu chceme vytvořit nový kvalitativní základ. Členstvím ve Fotograf klubu se nejlépe seznámíte s tím, jak se proměňuje současná fotografie a vizuální umění, a dostanete se blíž k jeho autorům, autorkám i k producentům kulturních událostí. Fotograf klub je formou podpory aktivita spolku Fotograf 07 a zároveň platformou, jak vylepšovat komunikaci s těmi, kteří chtějí vidět a vědět.

— Celý článek

Nové sídlo Fotografa

Galerie, časopis a festival mají od září nové společné sídlo. Rozšířili jsme výstavní prostory a umění zajistili důstojné prostředí, které podle našeho názoru odpovídá prezentačním nárokům v 21. století. Novým sídlem chceme potvrdit a posílit renomé všech dosavadních aktivit spolku Fotograf 07 z.s.. Z Fotografa chceme učinit místo, které na Praze 1 budete vyhledávat jako jedno z jejích přirozených kulturních center, ať již kvůli výstavám, studiu či nákupu fotografických publikací, ale například také kvůli příjemnému prostředí pro vaše pracovní schůzky. Za tímto účelem byla vybudována stálá Čítárna uzpůsobená mimo jiné pro účely krátkodobých pracovních setkání. Autorem architektonického řešení Fotografa je vizuální umělec a architekt Jan Fabián. Naším společným cílem bylo upravit prostor tak, aby vynikly cenné původní prvky interiéru i exteriéru a abychom zároveň vyhověli  proměnlivým potřebám výtvarných umělců. O novou vizuální identitu sídla se postaral grafik a typograf Filip Kraus.  

— Celý článek