Bromfiles – Rodinná manufaktura
— komentovaná prohlídka

čtvrtek 26. dubna od 18 hodin

Kurátorka výstavy „Bromfiles – Rodinná manufaktura“ Mariana Serranová a fotografka Veronika Bromová představí tvorbu Dagmar a Pavla Bromových, kteří svou imaginativní tvorbou ovlivňovali vizuální styl užité grafiky 60. a 80. let, ale zároveň měli nepřehlédnutelný vliv i na formování poetiky jejich dcery, Veroniky Bromové, později klíčové osobnosti české fotografie a nových médií.

— Celý článek

Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi
— Bromfiles — Rodinná manufaktura


Zahájení: čtvrtek 19. dubna od 18 hodin
Kurátorka: Mariana Serranová

Manželé Bromovi ovlivňovali vizuální styl 60. a 70. let v české grafice. Kromě ilustrací spolupracovali na doprovodných grafických materiálech pro divadelní scény a hudební vydavatele. Veronika Bromová byla jednou z klíčových postav nových médií 90. let, zejména fotografické postprodukce a digitálně manipulovaného obrazu. Vynalézavě využila technické možnosti, které přinesl konec milénia, obdobně jako její rodiče ve své době dosahovali pozoruhodných výsledku ve zvoleném médiu fotomontáže.

— Celý článek

Zakládáme klub přátel, podpořte nás!

Chcete být kamarádem či mecenášem Fotografa? Můžete vstoupit do nového Fotograf klubu. Uvědomujeme si, že kultura nemůže fungovat bez dlouhodobého prohlubování vztahů mezi umělci, institucemi a jejich návštěvníky. Vytvořením klubu k tomu chceme vytvořit nový kvalitativní základ. Členstvím ve Fotograf klubu se nejlépe seznámíte s tím, jak se proměňuje současná fotografie a vizuální umění, a dostanete se blíž k jeho autorům, autorkám i k producentům kulturních událostí. Fotograf klub je formou podpory aktivita spolku Fotograf 07 a zároveň platformou, jak vylepšovat komunikaci s těmi, kteří chtějí vidět a vědět.

— Celý článek

Nové sídlo Fotografa

Galerie, časopis a festival mají od září nové společné sídlo. Rozšířili jsme výstavní prostory a umění zajistili důstojné prostředí, které podle našeho názoru odpovídá prezentačním nárokům v 21. století. Novým sídlem chceme potvrdit a posílit renomé všech dosavadních aktivit spolku Fotograf 07 z.s.. Z Fotografa chceme učinit místo, které na Praze 1 budete vyhledávat jako jedno z jejích přirozených kulturních center, ať již kvůli výstavám, studiu či nákupu fotografických publikací, ale například také kvůli příjemnému prostředí pro vaše pracovní schůzky. Za tímto účelem byla vybudována stálá Čítárna uzpůsobená mimo jiné pro účely krátkodobých pracovních setkání. Autorem architektonického řešení Fotografa je vizuální umělec a architekt Jan Fabián. Naším společným cílem bylo upravit prostor tak, aby vynikly cenné původní prvky interiéru i exteriéru a abychom zároveň vyhověli  proměnlivým potřebám výtvarných umělců. O novou vizuální identitu sídla se postaral grafik a typograf Filip Kraus.  

— Celý článek

Fotograf Gallery

Akce    

My name is Red Herring
— The end of 3rd episode (S1.E3)

pátek 13. dubna od 18 hodin

Přivlastněním si atributů seriálového vyprávění Jansa klade past (sám na sebe?) v podobě očekávání návaznosti a vnitřní konzistence. Podobně tomu je u důrazů na (neo- či kvazi-) mytologický rozměr napsaných charakterů a vyprávění. Aluzí chrámového narthexu s minimalistickým mobiliářem, který upomíná obchodní regály, ale zároveň dýchá rytmem barevných světel, zesiluje atmosféru blížící se obchodně-spirituální (trans)akce, v níž ďábelská nabídka vychází vstříc poptávce po skills, které nám umožní prožít alespoň kousek života bez pocitu ponížení. Ale co když to všechno je také klauniáda, seriál je seriálem pouze díky přesazování rostliny, která ovšem má ten dar zakořenit v jakýchkoliv podmínkách, mýtus je libovolnou hrou, jejíž pravidla lze obměňovat podle okamžitých požadavků, a skills jsou pouze berlemi pro všechny beznohé a bezruké, kteří neumějí předložit alternativu k silovým řešením „společných záležitostí“. Pohyb v ambivalentní unikavosti a nedůvěryhodnosti je však důvodem ptát se, kdo tedy vlastně je Red Herring.

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Jakub Jansa
— My name is Red Herring

Raw-seriál Club of Opportunities vstupuje do své schizofrenní fáze. Zatímco v paralelní epizodě April Showers Bring May Flowers v pražské galerii AMU nejistě klíčí naděje ve větrem navátých, tenkých vrstvičkách písku, na My name is Red Herring se kořenová zelenina stahuje hluboko do (ú)rodného podzemí, aby z jeho mazlavé, slepé temnoty vyvrhla vizi svých politických cílů a taktik. Náznaky naděje jsou v ní nahrazeny příslibem moci, podmínkou jehož naplnění je ovšem přijetí bezskrupulózních argumentačních metod.

fb

Fotograf Gallery

Křest    

Pramen 2008 – 2016 / Katalog Ateliéru fotografie
— křest publikace

čtvrtek 15. března od 19 hodin

Publikace Pramen / Katalog Ateliéru fotografie sleduje období pedagogického působení Aleksandry Vajd a Hynka Alta na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze od roku 2008 do roku 2016 a dále do současnosti. Jejími základními strategiemi jsou zpětné revize autorských i ateliérových archívů a nová interpretace nepoužitých, nedokončených či pouze zamýšlených, ale nevytvořených projektů, souborů a záměrů studentů a absolventů ateliéru. Editory Pramene jsou Hynek Alt, Jiří Ptáček a Aleksandra Vajd. Grafický design: Jan Brož. Knihu vydává Nakladatelství UMPRUM. 

fb

Fotograf Gallery

Výstava    

Viktor Kopasz
— Prolonged Identity

Viktor Kopasz je osudově spjatý se třemi národními kulturami. Vyrůstal v maďarské menšině na Slovensku. Od studií na pražské FAMU žije v České republice. Charakteristickým pro jeho fotografické soubory a knihy je užívání doprovodných vpisek, textových poznámek a významové hříček, často napříč všemi jazyky, které užívá, včetně angličtiny. Jako hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému „sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé „nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti.

fb